Ласкаво просимо на офіційний сайт КНП "Чортківська ЦМЛ"
Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 27 грудня 2018 року № 501

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

медичного забезпечення учасників АТО, ООС та демобілізованих із зони АТО, дії ООС та членів їх сімей (дружин, чоловіків, батьків, дітей)

на 2019 – 2023 роки

 

I. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2018 року №355-од «Про проект районної Програми медичного забезпечення учасників АТО, ООС та демобілізованих із зони АТО, дії ООС та членів їх сімей (дружин, чоловіків, батьків, дітей) на 2019 – 2023 роки

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня», Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка,

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня», Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка,

7.

Термін реалізації програми

2019 – 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, міський, ОТГ

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 

 

 

2 700,0 тис. грн.

1)

коштів районного бюджету

1 350,0 тис.грн.

2)

Міського бюджету

1 200,0 тис.грн.

3)

Бюджети ОТГ

150,0 тис.грн.

 


2. Визначення проблем, на розв‘язання яких, спрямована програма

 

Конституція України встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, Збройних Сил України, справою всього народу.

Закон України «Про оборону України» встановлює засади оборони нашої держави, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закону) встановлено порядок фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації зокрема:

із державного бюджету, відповідно до закону, фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення;

з місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами;

до фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється районними державними адміністраціями у взаємодії з районними військовими комісаріатами у т.ч. шляхом утворення районної призовної комісії (ст.16 Закону), яка організовує свою діяльність згідно з його вимогами та Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 та іншими нормативно – правовими актами.

З метою виконання в 2019 - 2023 роки вимог чинного законодавства з питань виконання військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил України та інших військових формувань планується провести медичне обстеження щорічно 1100 – 1150 чоловікам призовного віку, з яких буде призвано близько 45 - 50 чоловік на військову службу щорічно. Щорічно надається стаціонарна допомога від 220 до 250 пацієнтам учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (дружин, дітей та батьків), демобілізованих із зони АТО, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО. Вирішити питання проведення медичного огляду громадян, призваних на військову службу, надання стаціонарної медичної допомоги, стоматологічного протезування і лікування та реабілітації мобілізованих громадян до Збройних Сил, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (дружин, дітей та батьків), демобілізованих із зони АТО, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, у сучасних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

 

3. Визначення мети програми

 

Районна Програма медичного забезпечення призову громадян на військову службу, надання стаціонарної медичної допомоги, стоматологічного протезування і лікування учасників АТО, ООС та демобілізованих із зони АТО, дії ООС, членів їх сімей – (дружин, чоловіків, батьків, дітей), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2019 - 2023 роки розроблена з метою забезпечення шляхів та засобів виконання на території району:

-           статті 17 Конституції України;

-          законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,

-          постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Указу Президента України від 18 березня 2015 № 150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 № 359-р “Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції”,

та ін.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Фінансування Програми буде проводитися за рахунок коштів районного, міського бюджетів та бюджетів ОТГ. Всього на реалізацію Програми на 2019-2023 роки необхідно передбачити 2 700,0 тис. грн. Програма діє на період п’ять років - 2019 - 2023 роки.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:

- зміни кількості призваних на військову службу та мобілізованих, які будуть обслуговуватися військовим комісаріатом;

- зміни об’єму та потреби стаціонарної допомоги:

- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, прийняття воєнного стану , економічних та соціальних умов, тощо).

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми медичного забезпечення учасників АТО, ООС та демобілізованих із зони АТО і членів їх сімей (дружин, чоловіків, батьків, дітей), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2019 – 2023 роки

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному, міському та бюджетах ОТГ, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис. грн)

2019 року

(тис. грн.)

 

2020 року

(тис. грн.)

 

2021 року

(тис. грн.)

 

2022 року

(тис. грн.)

2023 рік (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього, в тому числі:

450,0

495,0

540,0

585,0

630,0

2 700,0

Районний бюджет

230,0

250,0

270,0

290,0

310,0

1 350,0

Бюджет міста

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

1 200,0

Інші джерела фінансування - ОТГ

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

150,0

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

1.         Сприяти належній роботі районної призовної (мобілізаційної) комісії.

2.         Забезпечення призовників, мобілізованих, демобілізованих необхідним обов’язковим обстеженням .

3.          Забезпечення стаціонарним лікуванням, оздоровленням та реабілітацією військовослужбовців - учасників АТО, ООС членів їх сімей (дружин, дітей, батьків) та демобілізованих із зони АТО, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

4.         Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО, ООС демобілізованих із зони АТО.

5.         Надання амбулаторної стоматологічної допомоги членам сімей (дружини, чоловіки, діти, батьки) Учасників АТО, ООС в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

6.         Створення на базі Чортківської центральної комунальної районної лікарні військового госпіталю на 500 стаціонарних ліжок, при появі особливого періоду.

7.         Проведення на безоплатній основі медичного огляду з видачею сертифіката психолога і нарколога, серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД) та до вірусу гепатиту В і С мотивованих громадян на військову службу за контрактом.

 


 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми медичного забезпечення учасників АТО, ООС та демобілізованих із зони АТО, дії ООС і членів їх сімей (дружин, чоловіків, батьків, дітей ) на 2019 – 2023 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

1.

Сприяти належній роботі районної призовної (мобілізаційної) комісії

Забезпечення військово- лікарської комісії району медичним інструментарієм та господарським майном, необхідним для медичного обстеження

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

 

Районний бюджет

21,0

 

 

Міський бюджет

23,0

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

5,0

 

 

5,0

Своєчасне проведення медичного огляду та встановлення придатності до військової служби

2.

Забезпечення призовників, мобілізованих  демобілізованих необхідним обов’язковим медичним обстеженням

Проведення загального аналізу крові, загального аналізу сечі, аналіз крові на цукор, електрокардіограма, рентгенологічне обстеження, група крові, резус крові, вимірювання внутріочного тиску и.т. д.

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

Районний бюджет

20,0

 

Міський бюджет

130,0

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

25,0

 

 

20,0

 

 

30,0

 

 

25,0

 

 

32,0

 

 

30,0

 

 

33,0

 

 

35,0

Якісне медичне обстеження молоді призовного віку. Виявлення захворювань, лікування та оздоровлення населення призовного віку

 

3.

Забезпечення стаціонарним лікуванням, оздоровленням та реабілітацією військовослужбовців мобілізованих до лав Збройних Сил України, учасників АТО, ООС, членів їх сімей (дружин, дітей, батьків, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО

 

Стаціонарне лікування, реабілітація (м’який інвентар, медикаментозне забезпечення, придбання медичного обладнання та обладнання для реабілітації) у фізіотерапевтичному відділі

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

Районний бюджет

934,0

 

 

 

Міський бюджет

750,0

 

Бюджети

ОТГ

150,0

 

 

174,0

 

 

 

       133,0

 

 

20,0

 

180,0,0

 

 

 

 

145,0

 

 

25,0

 

185,0

 

 

 

 

154,0

 

 

30,0

 

195,0

 

 

 

 

158,0

 

 

35,0

 

200,0

 

 

 

 

160,0

 

 

40,0

Відновлення здоров’я

військовослужбовцям мобілізованих до лав Збройних Сил України, учасникам АТО, ООС, членам їх сімей ( дружинам, дітям, батькам), демобілізованим із зони АТО

 

4.

Забезпечення безоплатним оглядом з видачею сертифікатів мотивованих громадян на військову службу за контрактом

Проведення на безоплатній основі медичного огляду з видачею сертифіката психолога і нарколога, серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД) та до вірусу гепатиту В і С

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

 

Районний бюджет

17,0

 

 

 

 

Міський бюджет

20,0

 

 

3,0

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

5,0

4,0

 

 

 

 

 

5,0

Виконання державного завдання відбору мотивованих громадян на військову службу за контрактом

5

Підготовка та забезпечення в особливий період надання стаціонарної медичної допомоги

Створення на базі центральної комунальної районної лікарні військового госпіталю на 500 стаціонарних ліжок (м’який інвентар, медикаментозне забезпечення, придбання медичного обладнання)

 

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»

Районний бюджет, міський бюджет

із місячного запасу для госпіталю

 

 

 

 

 

Забезпечення  потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, у людських ресурсах у воєнний час

6

Забезпечення стоматологічною допомогою учасників АТО, ООС, демобілізованих із зони АТО членів їх сімей (дружин, дітей, батьків), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО

Надання стоматологічної допомоги ( зубне протезування). учасникам АТО, ООС, демобілізованих із зони АТО

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка

Районний бюджет

119,0

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет

139,5

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

19,0

 

 

 

 

 

 

 

24,0

 

 

24,0

 

 

 

 

 

 

 

26,0

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 

32,0

34,0

 

 

 

 

 

 

 

37,5

Виконання державного завдання відбору мотивованих громадян на військову службу за контрактом.

 

 

Надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги учасникам АТО, ООС,  демобілізованих із зони АТО, членів їх сімей (дружин, дітей, батьків), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО

2019-2023 роки

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

Чортківська комунальна районна стоматологічна поліклініка

Районний бюджет

119,0

 

 

 

Міський бюджет

139,5

 

 

 

15,0

 

 

 

 

20,0

 

 

19,0

 

 

 

 

24,0

 

 

24,0

 

 

 

 

26,0

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

32,0

 

 

34,0

 

 

 

 

37,5

Покращити здоров‘я  учасників АТО, ООС, демобілізованих із зони АТО та учасників бойових дій.

 

Всього

 

 

 

Районний бюджет

 1 350,0

 

 

Міський бюджет

1 200,0

 

Бюджети ОТГ  150,0

 

230,0

 

 

200,0

 

 

20,0

 

250,0

 

 

220,0

 

 

25,0

 

270,0

 

 

240,0

 

 

30,0

 

290,0

 

 

260,0

 

 

35,0

 

210,0

 

 

280,0

 

 

40,0

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров‘я районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань. 

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку упродовж терміну її реалізації, інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                       Т.В. Яблонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 05 жовтня 2017 року №  275

 

Комплексна програма

«Здоров'я населення Чортківського району на 2017-2021»

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 червня 2017 року № 214-од «Про проект комплексної програми «Здоров'я населення Чортківського району на 2017-2021»

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Чортківська центральна комунальна районна лікарня, Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня, Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, районна комунальна стоматологічна поліклініка.

7.

Термін реалізації програми

 2017-2021 роки

1)

Етапи виконання програм (для довгострокових програм)

І-2017-2019 роки,   II - 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Районний бюджет, інші джерела

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:

20498,210 тис. гривень

1)

районний бюджет

14058,810 тис. гривень

3)

кошти небюджетних джерел

 6 439,4 тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Необхідність прийняття Комплексної програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності (9,8 у 2011 році, 7,8 у 2019 році) та порівняно високою смертністю (13,9 у 2011 році, 14.6 у 2016 році), в т.ч. у працездатному віці, від'ємним показником природного приросту (-4,1 у 2011 році, -6,82 у 2016 році) і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника поширеності ; новоутворень - з 3825,0 у 2011 році до 3405,3 у 2016 році на 100 тис.нас., ендокринних захворювань - з 7 222,0 у 2011 році до 9021,0 у 2016 році на 100 тис.нас., вроджених аномалій розвитку - з 677,0 у 201 1 році до 739,4 у 2016 році на 100 тис.нас., хвороб системи кровообігу - з 58222,6 у 201І році до  645588,3 у 2016 році на 100 тис.нас., хвороб органів травлення - з 17005,5,2 у 2011 році до 17799,3 у 2016 році на 100 тис. нас.), а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої  до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна програма "Здоров'я населення Чортківського району 2017- 2021" спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення  на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально - економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Комплексної програми "Здоров'я населення Чортківського району  2017-2021" дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я враховано у складі видатків Міністерства охорони здоров'я України за бюджетною програмою за КГІКВК 2311410 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам", порядок та умови надання якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 „Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров'я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри:

-       кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

-       фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я;

-       коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги.

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі „Охорона здоров'я" на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 73 %, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 10,4 % в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування - 2,0%, на придбання медикаментів – 8,4 %.

Незабезпеченість коштами галузі „Охорона здоров'я" передбачених доведеними показниками на 2017 рік не дозволить покращити рівень надання спеціалізованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району  та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

3. Визначення мети програми

Метою Комплексної програми "Здоров'я населення Чортківського району на  2017- 2021" є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, та  підвищення якості і ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я:

- покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

- покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

- покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом, перитонеальним діалізом, лікування отруєнь грибами:

- продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок гемо- і перитонеальним діалізом. Зниження летальності від отруєнь грибами.

У напрямку покращення стану здоров'я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

- відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих з порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

- забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно- рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів:

- покращення стану здоров'я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку збереження стоматологічного здоров'я дитячого населення:

- запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.

 У напрямку паліативної допомоги:  

-  забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя.

Термін дії програми - 2017-2021 роки в два етапи: 1-й етап 2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Загальний обсяг фінансування програми становить 20498,210 тис. гривень. Фінансове забезпечення програми передбачено здійснити за рахунок коштів  районного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми «Здоров’я населення Чортківського району  2017-2021»

______________________________________________________________ тис. гривень

Обсяги коштів, які

Етапи виконання програми

Усього

пропонується

І етап

II етап

витрат на

залучити на виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

виконання програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

2625,42

4819,17

 4249,02

4175,45

46029,15

20498,21

районний бюджет

2170,22

3585,57

2704,42

2574,95

3023,65

14058,81

кошти небюджетних джерел

455.2

1 233.6

1 544.6

1 600.5

1 605.5

6 439.4

 

На І етапі  забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району,  на II етапі - забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, санпросвітробота серед населення.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Розроблення і прийняття Комплексної програми "Здоров'я населення Чортківського району  2017-2021" спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров'я населення району  і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я "Здоров'я для всіх", рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію "Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту", Європейську політику в охороні здоров'я "Здоров'я-2020".

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

Ø      збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

Ø      стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків;

Ø      стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

Ø      знизити смертність немовлят на 5 відсотків;

Ø      досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90- 95 відсотків;

Ø      зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків;

Ø      стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

Ø      знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

Ø      знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації;

Ø      максимально охопити паліативною допомогою населення;

Ø      зменшити запущеність захворювань на рак на 5%;

Ø      підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень І-ІІ стадії деяких локалізацій   (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

Ø      довести відсоток проведення онкопрофоглядів  жіночого населення до 80%;

Ø      забезпечити цитологічну лабораторію мікроскопами, барвниками, предметними скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки матки сіткою комп'ютерів на 90%;

Ø      забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

Ø      зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%;

Ø      удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

Ø      покращити ефективність роботи онкологічної служби:- верифікації діагнозу до 85%, охопити спецлікуванням до 75%;

Ø      покращити забезпечення хіміопрепаратами на 20%;

Ø      забезпечити надання сучасної спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим відповідно до світових стандартів;

Ø      покращити соціальну та трудову реабілітацію онкологічних пацієнтів;

Ø      забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

Ø      підвищити кваліфікацію медичних працівників .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми

«Здоров’я населення Чортківського району  2017-2021»

 

№п/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Строк

вико­

нання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансу­

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

 

Очікуваний

результат

 

І етап

II етап

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Репродуктивне

здоров’я

населення

1.Закупівля сучасного обладнання для

оснащення міжрайонного перинатального центру II рівня в складі Чортківської госпітальної окружної лікарні для надання допомоги жінкам та новонародженим згідно з сучасними перинатальними технологіями

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Ліжко-трансформер - 70 тис.грн.х3 = 210 тис.грн.

Апарат дихальний дитячий

неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion, VIASYS Inc., USA)- 1 шт.- 630.00 тис.грн. х2 = 1260 тис.грн.

Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт.

-   150,00 тис.грн. х2 = 300 тис.грн.

Монітор

поліфункціональний для новона-роджених з комплектами манжеток та датчиків .- 1 шт. - 55 тис.грн.

Відкрита

реанімаційна система

- 96 тис.грн. х3 = 288 тис.грн.

Шприцевий

інфузійний насос - 10,2 тис. грн х6 = 61.2 тис.грн.

Монітор пацієнта - 95 тис.грн. х3 = 285 тис.грн.

Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. 135 тис. грн.

Фетальний монітор, для дослідження одноплодової вагітності — 115 гис. грн. х2 = 230 тис.грн.

Електрокардіограф - 1 шт. 20 тис. грн.

Пульсоксиметр 3 шт. 18,8 тис. грн. х3 = 56,4 тис. грн.

Світильник безтіньовий, пересувний 2 шт. 35 тис.грн. х2 = 70 тис.грн.

Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8,4 тис. грн. хЗ = 25,2 тис.грн.

Центрифуга 1 шт. - 4,2 гис. грн.

УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагностики вроджених вад розвитку- 2300.00_

тис. грн.

Апарат дихальний дитячий

неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion, VIASYS Inc., USA) - 1 шт. - 630,00 тис.грн.

Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт.

-  150,00 тис.грн.

Монітор

поліфункціональний для новонародже-них з комплектами манжеток та датчиків

-  2 шт. - 110 тис.грн.

Фетальний монітор, для дослідження одноплодо-вої вагітності - 115 тис. грн. х2 = 230 тис.грн.

Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8.4 тис. грн. хЗ = 25,2 тис.грн.

Столик маніпуляцій - 5 тис. грн. х5 = 25,00 тис.грн.

УЗД апарат переносний, з конвексним та ендокаві гальним датчиками (для акушерських досліджень) - 1 250,00 тис. грн.

Фототерапевтична лампа Natus Led NeoBlue нижнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 75 тис.грн.

Фототеpaпевтична лампа Natus Led NeoBlue верхнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 60 тис.грн.

Аспіратор електричний на стійці Basic Aspirator (Medela AG, Switzerland) 3 шт. - 120 тис.грн.

Відсмоктувач хірургічний з електропри-водом - 5 шт. - 35 тис.грн.

Інкубатор- трансформер (закритий+відкритий ) з сервоконтролем 2 шт. - 760 тис.грн.

Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 5 %

 

Районний  бюджети

515,7

1554,2

711,7

537,5

240,1

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Забезпечення

акушерського                                         2021

стаціонару

необхідними

витратними

матеріалами

(одноразовими

вакуум-екстракторами) для

впровадження

сучасних

перинатальних

технологій

 

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

районний  бюджет

7,5

7,5

7,5

 

 

Щорічна потреба в одноразових вакуум- екстракторах складає 10 шт. Вартість 1

вакуум-екстрактора 1500 грн.

Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 шт. Зниження показника гіеринатальної смертності на 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення акушерського відділу препаратами невідкладної допомоги (октаплекс, пабал, метилергобревін, окситоцин, простагландини, гекотон, волютенз, волютан, тетра-слан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної допомоги при кровотечах

 

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає близько 337,5 тис. грн., а саме:

-октаплекс – 13 833 грн 1 фл. (15 флаконів) сума 207,5 тис. грн.

-   метилергобревін - 50 грн. 1 амп. (100 амп.) сума 5 тис. грн.

-   пабал - 1000 грн 1 амп. (50 амп.) сума 50 тис. грн.

-   окситоцин - 2,5 грн. 1 амп. (10000 амп.)

сума 25 тис. грн.

-   транексамова кислота - 90 грн 1 амп. (50 амп.) сума 4,5 тис. грн.

-   простагландини - 160 грн. 1 доза (50 доз) сума 8 тис. грн.

колоїдні препарати 150 грн. 500 мл.

(150 флаконів) сума 22,5 тис. грн.

- кристалоїди - 20 грн 400 мл (750 флаконів) сума 15 тис. грн.

Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної та материнської смертності

 

районний бюджет

 

16,7

16,7

17,25

18,15

18,5

 

Інші джерела

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

 

 

4.Забезпечення

закупівлі препаратів для лікування

дихальних розладів новонароджених

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна потреба в препаратах для лікування дихальних розладів

новонароджених (куросурф) складає 50 фд. ( вартісь 1 фл. 15300 грн.)

Загальна сума на рік складає 765,00 тис. грн.

Потреба на II рівні надання допомоги - 50 %.

Зниження показника перинатальної смертності на 10 %

 

 

Районний  бюджет

 

15,3

15,3

15,3

16,25

16,25

 

Інші джерела

30.6

30,6

30.6

32,5

32,5

 

 

 

5. Забезпечення

закупівлі антирезусного

імуноглобуліну для

попередження гемолітичної хвороби новонароджених

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна потреба в

закупівлі антирезусного

імуноглобуліну для

попередження гемолітичної хвороби новонароджених складає 150 доз.

Вартість 1 дози 700 грн

Зниження показника гіеринатальної смертності на 10%

 

Районний  бюджет

 

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

 

Інші джерела

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

 

 

6. Забезпечення

закупівлі препаратів для лікування важких

форм анемії у вагітних

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Щорічна потреба в

закупівлі препаратів для лікування важких

форм анемії у вагітни>

складає грн., а саме

-   гіно-тардиферон - 1 упаковка 150 грн. х 80 = 15 тис. грн.

-   ціанокобаламін - 10 амп. 15 грн. х100 = 1,5 тис. грн.

-   фолієва кислота - 1 уп. 15 грн. х100 = 1,5 тис. гри

Зниження показника перинатальної та материнської

смертності на 10%

 

Районний  бюджет

 

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Розроблення та

друк інформаційно-

методичних матеріалів

для дітей. учнівської

та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репро­дуктивного здоров'я (листівки. буклети, плакати тощо)

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічнамінімальна

потреба в коштах для

друку інформацій но-

методичних

матеріалів для дітей.

учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 50 тис. грн.

Зниження показника

підліткових

вагітностей,

небажаних

вагітностей,

ІПСШ/ВІЛ

 

 

Районний  бюджет

 

2,75

2,5

2,5

2,5

2,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Забезпечення

закупівлі

контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією

 

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі

контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією складає 60 тис.грн..а саме -Ліндинет-30 1 упаковка 200 грн. х150 = 40 тис. грн. - ВМС - 1 шт. 400 грн. х75 = 40 тис. грн.

Зниження показника материнської смертності на 10%

 

 

Районний  бюджет

 

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

Інші джерела

20.0

20.0

30.0

30.0

30.0

 

 

 

9.Розроблення та впровадження

щорічного проведення інформаційно- просвітницьких компаній населення з питань здорового способу життя,

репродуктивного здоров'я та

запобігання небажаній вагітності за

допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) та рекламних плакатів/видань              

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна мінімальні потреба в коштах для друку інформаційно- методичних матеріалів (памфлетів. брошур листівок, буклетів) для населення з питань здорового способу життя,

репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності складає 50 тис.грн.

Зниження показник;

перинатальної т;

материнсь-кої

смертності, показник;

підліткових

вагітностей,

небажаних

вагітностей.

СНІД/ВІЛ

 

Районний  бюджет

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Забезпечення

закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Зниження показника

перинатальної

смертності,

показника

мимовільних абортів, викиднів, що не відбулись

 

Районний бюджет

 

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

 

Інші джерела

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

 

 

11. Забезпечення розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна мінімальна

потреба в коштах для друку і нформаці й них матеріалів

(памфлетів, броні у р. листівок, буклетів) для населення з питань профілакт ики онкогінеколопчних захворювань жінок складає 5 тис.грн. Зниження показника онкогінекологічних захворювань

 

Районний  бюджет

 

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Здійснення

матеріально- технічного забезпечення жіночої консультації центральної комунальної лікарні  для впровадження скрінінгу патології шийки матки,

спрямованого на

діагностику передракових станів

 

2017-

2017-

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі скелець та щіточок складає 5 тис. грн..

Зниження показника

онкогінекологічних

захворювань

 

 

районний бюджет

 

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Здійснення

матеріально-технічного забезпечення жіночої консультації центральної комунальної районної лікарні  для проведення вакцинації жіночого населення віком від 9 до 29 років проти папілома-

вірусної інфекції, спрямованої на

профілактику раку шийки матки

2017 -2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Вартість 1 дози вакцини (церварикс) складає 550 грн.

1000х550 грн. = 550 тис. грн.

2000х550 грн. = 1 100,0 тис.грн.

3000х550 грн. = 1 650.0 тис. грн.

4000х550 грн. = 2 200,0 тис. грн.

5000х550 грн

2 750,0 тис. грн. Зниження показника раку шийки матки на 10%

 

 

районний бюджет

 

27,5

27,5

 

55,0

125,0

275,0

 

Інші джерела

275.0

550.0

550,0

550,0

550,0

 

2.

Здоров‘я дітей

1.Забезпечення дітей, хворих онкологічними та

онкогематологічними

захворюваннями лікуванням, медикаментами та

лікувальним харчуванням

 

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Впровадження комплексної підтримуючої терапії буде сприяти

досягненню стійкої ремісії та видужанню.зниження показника дитячої смертності на 20% у 2017-2021 p.p.

 

районний бюджет

25,0

25,0

25,0

35,0

35,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу А або В або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Впровадження первинної профілактики концентратом VIII фактору (плазмови й, рекомбінантний) за місцем проживання буде сприяти покрашенню якості життя хворих дітей,зменшенню інвалідизації на 70%у 2017-2021 p.p

 

районний бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію

лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-

2017-

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Лікувальне харчування білковими

гідролізатами, дотримання дієти сприяє досягненню нормального розумового розвитку і психо-емоційиого стану хворих дітей до 100% 201 7-2021 pp.

 

районні бюджет

 

168,75

171,3

174,2

177,25

181,4

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Наближення до фізіологічної секреції інсуліну та розширення режиму харчування і життя пацієнта до 100% у період 2017-2021рр.

 

 

 

 

Районний  бюджет

 

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Забезпечення дітей,

хворих на

муковісцидоз

лікуванням.

медикаментами та

лікувальним

харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Замісна

ферментотерапія, забезпечення нормального фізичного розвитку хворих дітей, покрашення стану дитини до 100% ( креон, урсофальк, антибактеріальна терапія, дорназа М) 2017-2021рр.

 

 

Районний  бюджет

 

298,75

298,75

298,75

298,75

298,75

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Забезпечення дітей, хворих ювенільним ревматоідним артритом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Максимально швидке досягнення ремісії, щоб запобігти незворотнім змінам у суглобах, внутрішніх органах, уникнути відставання в рості, призначення біологічних препаратів хуміра. актемра 2017р. на 60%; 2018р. на 65%; 2019р. на 70%: 2020р. на 75%: 2021 р. на 85%.

 

 

районний бюджет

 

1.0

1.0

1,25

1.5

1,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Забезпечення дітей, хворих на дитячий  церебральний параліч

лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

 

2017-

2021

Управління охорони Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Соціалізація хворих дітей, зменшення гіпертонусу у 50% дітей з спастичними формами 2017- 2021 pp.

 

районний бюджет

 

40,92

45,92

45,92

50,25

50,25

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Забезпечення дітей, хворих на епілепсію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Контроль епінападів хворих епілепсією у 70% 2017-2021рр.

 

районний бюджет

 

31,5

31,5

42,5

47,5

47,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Забезпечення дітей, хворих первинним (вродженим) імунодефіцитом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Підвищення імунітету та адаптаційних можливостей організму, зниження показника дитячої смертності, зниження інфекційного синдрому.

повноцінне навчання в школі. Замісна терапія проводиться і м у н о гл обу Л І Н 0 м Біовен-моно. 2017р.- 80% 2018р.-85% 2019р.-85% 2020р. - 90% 2021р.- 90%.

 

 

районний бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Забезпечення дітей. хворих хронічним вірусними В і С лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

              

 

 

 

 

 

Використання противірусної терапії та  гепатопротектора з очікуваним позитивним результатом і покращенням стану дитини на 80% у період 2017-2021рр.

Збільшити первинне обстеження, контроль обстежень на фоні терапії.

 

 

Районний бюджет

 

 

 

12,5

12,5

12,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Забезпечення хворих дітей, артеріальною

легеневою гіпертензією

лікуванням,    

медикаментами

лікувальним харчуванням

 

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Зменшення симптоматики, покращення якості життя, підвищення виживання, препарати сілденафіл і вентавіс (ілопрост) 2017р. на 59%; 2018р. на 65%; 2019р. на 70%; 2020р. на 79%; 2021 р. на 80%.

 

 

районний бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Забезпечення  дітей, хворих мукополісахаридозом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Досягнення ферментозамієною терапією компенсації загальною стану і соціальної адаптації хворих

мукополісахари-дозом дітей на 100 % 2017- 2021рр.

 

 

районний бюджети

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Забезпечення дітей, хворих на тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Стимулювання психомоторного розвитку, корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей

 

 

 

Районний  бюджет

 

66,95

71,25

76,0

76,0

90,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Забезпечення дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Підтримання життєвих функцій хворої дитини за допомогою апарату штучної вентиляції легень на 90% 2017- 2021рр.

 

 

районний бюджет

 

15,6

15,6

26,0

26,0

26,0

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Забезпечення дітей, хворих важкими формами хронічної ниркової недостатності лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення стану хворих дітей при застосуванні

препаратів для імуносупресії і цитостатиків, що сприяють невідторгненню пересадженої нирки, що у 100% забезпечує функціонування сечовидільної системи і зменшує інвалідизацію хворих на 30% у 2017- 2021рр.

 

районний бюджет

 

0,6

0,75

1,0

1,0

1,25

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

3.

Ендокринні захорювання дорослого населення

 

1.Забезпечення

хворих на нецукровий діабет уропресом та мінірином

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення якості та тривалості життя хворих                          на

нецукровий діабет:

2017р. - на 10 %,

2018р. - на 15 %,

2019р. - на 25 %,

2020р. - на 30 %,

2020р. - на 40 %.

 

 

районний бюджет

 

32,9

35,25

40,25

42,75

45,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

4.

Лікування гематологічних

захворювань

 

1.Забезпечення ліками пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі,

лімфопроліферативні захворювання, гемофілію

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі,

лімфопроліфератив н і захворювання крові, зменшення інвалідизації: 2017р.- на 7 %,

2018р- на 10%

2019р.- на 15%

2020р.- на 20%

2021%- на 25%

 

Районний  бюджет

 

75,0

 

75,0

75,0

80,0

80,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення

закупівлі необхідної

кількості іматинібу препарату для

лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісного та безпечного лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, підвищення тривалості та якості їх життя, соціальної адаптації, зниження рівня смертності та інвалідизації:

2017р. - на 10 %,

2018р. - на 15 %,

2019р. - на 20 %,

2020р. - на 25 %,

2021р. - на 30%.

 

районний бюджет

 

25,0

25,0

30,0

35,0

35,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

5.

Протидія захворювань на

туберкульоз

 

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення умов лікування та безпеки хворих:

2017р. - на 10 %,

2018р. - на 15 %,

2019р. - на 20 %,

2020р. - на 25 %,

2021р. - на 30%.

 

Районний  бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Забезпечення роботи кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі га надання ДОТ-послуг на півні первинної ланки

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районний бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Покращення якості лікування хворих на амбулаторному етапі, підвищення рівня ефективності лікування:

2017 р. - на 7 %. 2018р.- на 12 %.

2019р.- на 20 %.

2020 p. - на 23%, 2021 р. на 30%.

 

 

 

3. Дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально- профілактичних закладах загальної мережі

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районний  бюджет

 

115,0

105,0

110,0

110,0

112,5

Зниження

захворюваності на

туберкульоз

медичних

працівників ЛПЗ

загальної мережі:

2017р. - на 20 %,

2018р. - на 28 %,

2019р. - на 35 %,

2020р. - на 43 %,

2021р. - на 48%.

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виявлення хворих шляхом проведення туберкуліно - діагностики серед контактних осіб і осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення виявлення хворих на туберкульоз серед

контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання па туберкульоз та ВІЛ- інф і кованих:

2017р. - на 5 %,

2018р. - на 6 %,

2019р. - на 7 %,

2020р - на 8 %.

2021р. - на 9 %.

 

Районний  бюджет

 

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення виявлення дітей та підлітків з "віражем' тубпроби:

2017р.-на 30%,

2018р.-на 40%,

2019р.-на 55%,

2020р. - на 70 %,

2021р. - на 90%.

 

районний бюджет

 

124,0

127,5

130,0

132,5

135,0

 

Інші джерела

51,6

55,0

56,0

60,0

65,0

 

 

 

6.Проведення

комплексної

діагностики

туберкульозу

бактеріоскопічним

обстеженням

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості обстежених                     з

позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ:

2017р.-до 5%,

2018р.-до 7%,

2019р.-до 8%,

2020р. - до 9 %,

2021р. - до 10%.

 

районний бюджет

 

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Проведення

комплексної

діагностики

туберкульозу шляхом

рентгенологічного

обстеження

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, Чортківська центральна комунальна районна лікарня,

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення охоплення населення ФГ оглядами:

2017р. - на 20 %,

2018р. - на 28 %,

2019р. - на 35 %,

2020р. - на 43 %, І2021 р. - на 50%.

 

 

районний бюджет

 

1,25

1,5

1,75

2,0

2,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Забезпечення

доступу хворим на туберкульоз до

патогенетичного лікування

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

районний бюджет

 

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Покращення якості лікування хворих, підвищення ефективності лікування

деструктивних форм туберкульозу:

2017р. - на 5 %,

2018р.-на 10%.

2019р. - на 15 %.

2020р. - на 18 %.

2021р. - на 23 %.             

 

 

 

8.Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання:

 2017 р. - на 15 %, 2018на 25 %,

2019 на 30 %,

2020 на 35 %,

2021 на 40%.

 

районний бюджет

 

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Систематичне видання і

розповсюдження серед населення соціальної реклами та

інформаційно- просвітницьких матеріалів з

актуальних питань, пов'язаних із

захворюванням на

туберкульоз

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покрашення

профілактики

туберкульозу:

2017 р. - на 15 %,

2018р. - на 20 %,

2019р. - на 25 %,

2020р. - на 30 %,

2021р. - на 35%.

 

Районний  бюджет

 

0,55

0,55

0,55

0,55

0,75

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Надання

соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі

 

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покрашення якості життя і ефективності лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування:

2017 р. - на 5 %, 2018 р.-на 10%, 2019 р.- на 15 %, 2020 р. - на 20%, 2021 р. - на 25 %.

 

 

районний бюджет

 

2,5

3,0

3,25

3,25

3,5

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

8.

Трансплантологія

 

1. Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією органів, в тому числі дітей

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Збільшення тривалості життя пацієнтів з трансплантованими органами:

2017 р. - на 5 %,

2018р. - на 10 %,

2019р. - на 15 %,

2020р. - на 20 %,

2021р. - на 23%.

 

районний бюджет

 

300,0

300,0

325,0

375,0

375,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

9.

Забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення

1. Забезпечення стомова них хворих калоприймачами з керованим резервуаром

2017-

2021

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації,

КРЦ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

 

Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни стомованих хворих:

2017 р. - на 20 %,

2018р. - на 30 %,

2019р. - на 35 %,

2020р. - на 40 %,

2021р. - на 50%.

 

Районний бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

районні бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Покрашення  життя і здоров‘я  людей з   хронічними вірусними гепатитами

 

Санпросвітробота серед населення про шляхи зараження

2017-

2021